תנאי שימוש

השימוש שלך באתר

אינך רשאי להשתמש בשום "קישור עמוק", "גירוד עמודים", "רובוט", "עכביש" או מכשיר, תוכנית, אלגוריתם או מתודולוגיה אוטומטיים אחרים, או בכל תהליך ידני דומה או שווה ערך, לגישה, רכישה, העתקה או לפקח על כל חלק מהאתר או מכל תוכן שהוא, או בשום דרך לשכפל או לעקוף את מבנה הניווט או הצגת האתר או כל תוכן כלשהו, ​​כדי להשיג או לנסות להשיג חומרים, מסמכים או מידע כלשהו בכל אמצעים שלא הועמדו באופן מכוון דרך אתר. אפל שומרת לעצמה את הזכות למנוע כל פעילות שכזו.

 

אינך רשאי לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאף חלק או מאפיין כלשהו באתר, או למערכות או רשתות אחרות המחוברות לאתר או לשרת כלשהו של אפל, או לאחד מהשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, על ידי פריצה, סיסמא "כרייה" או כל אמצעי בלתי לגיטימי אחר. אינך רשאי לבדוק, לסרוק או לבחון את הפגיעות של האתר או כל רשת המחוברת לאתר, ואף לא להפר את אמצעי האבטחה או האימות באתר או בכל רשת המחוברת לאתר. אינך רשאי להפוך את החיפוש, לאתר או לבקש להתחקות אחר מידע כלשהו על כל משתמש אחר או מבקר באתר כלשהו, ​​או כל לקוח אחר של אפל, לרבות כל חשבון אפל שאינו בבעלותך, למקורו, או לנצל את האתר או כל שירות ומידע שזמין או מוצע על ידי האתר או באמצעותו, בכל דרך שהמטרה היא לחשוף מידע כלשהו, ​​לרבות אך לא רק לזיהוי או מידע אישי, למעט מידע משלך, כפי שנמסר על ידי האתר.

 

אתה מסכים שלא תנקוט בכל פעולה המטילה עומס בלתי סביר או לא פרופורציונאלי על תשתית האתר או מערכות או רשתות של אפל, או מערכות או רשתות המחוברות לאתר או לאפל. אתה מסכים לא להשתמש במכשיר כלשהו, ​​בתוכנה או בשגרה כלשהי בכדי להפריע או לנסות להפריע לעבודה התקינה של האתר או כל עסקה שמתבצעת באתר, או עם השימוש של כל אדם אחר באתר.

 

אינך רשאי לזייף כותרות או לתפעל בדרך אחרת מזהים על מנת להסוות את מקורן של הודעה או העברה כלשהי שתשלח לאפל באתר האינטרנט או באמצעותו או לשירות כלשהו המוצע באתר האינטרנט או באמצעותו. אינך יכול להעמיד פנים שאתה, או שאתה מייצג, מישהו אחר, או להתחזות לאדם אחר או ישות אחרים.

 

אינך רשאי להשתמש באתר או בתוכן כלשהו לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה על פי תנאי שימוש אלה, או כדי לבקש ביצוע של כל פעילות בלתי חוקית או פעילות אחרת המפרה את זכויותיה של אפל או אחרות.